Ett halvfabrikat är en vara som förädlats industriellt från råvaror, men som används som insatsvaror i förädling, snarare än att konsumeras.

Tackjärn framställs ur järnmalm, och förädlas till andra produkter.

Några exempel på halvfabrikat är tackjärn, mjöl och brädor. Många kemikalier, som svavelsyra och bränd kalk, är halvfabrikat.

Halvfabrikat som livsmedelRedigera

Det dyker löpande upp nya halvfabrikat i matvaruaffärerna. Några av dem är shake-and-bake, pepparkaksdeg och pannkaksmix.