Halsten Peterssons ätt

svensk medeltida frälseätt

Halsten Peterssons ätt, också kallad halv lilja, är ett nutida konventionellt namn på en svensk medeltida frälseätt som fått sitt namn från stamfadern, riddaren och fogden Halsten Petersson. Ätten utdog innan Sveriges Riddarhus grundades 1625, varför den aldrig introducerades där som adelsätt.

Halsten Peterssons ätt
Styckad röd sköld, med en halv gyllene lilja lagd balkvis i övre fältet
StamfarHalsten Petersson
SätesgårdDingelvik
Synonymhalv lilja
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1500-talet?
SvärdssidanHåkan Halstensson?
Vapen: en röd styckad skyld, med en halv gyllene lilja lagd balkvis i övre fältet.

HistoriaRedigera

Ett jordbyte år 1377 ger en god inblick i flera medlemmars inbördes genealogier:[1]

Håkan Halstensson utfärdar brev med anledning av det jordbyte som herr Lidinvard Haraldsson på utfärda­rens vägnar gjorde i Forsa med utfärdarens mor fru Märta Knutsdotter och hans bror i närvaro av biskop Tomas i Växjö, Johan Gregersson och herr Peter i By, gällande både fäderne, möderne och moderns morgon­gåva. Utfärdaren skiftar det tidigare oskiftade godset med sin mor och sin bror Knut Halstensson på så sätt att han till dem överlåter hela sin ägodel i Fornåsa i Bobergs härad i utbyte mot hela deras ägodel i Nedre och Övre Götala i Styra socken. Utfärdaren beseglar tillsammans med riddarna Ragvald Magnusson och Ingevald Anundsson samt med herr Jakob i Forsa.
– SDHK-nr: 10962

Ytterligare ett jordbyte år 1380 ger mer inblick: [2]

Håkan Halstensson kungör att han till Heine Snakenborg överlåtit och sålt alla de egendomar i Väster­götland som hans avlidna hustru Bengta ärvde efter sin far Sigge Magnusson och sin mor Ramborg samt de egendomar i Västergötland hans barn ärvde efter herr Håkan Algotssons dotter, jungfrun Ingeborg, och hans barns i övrigt ärvda, köpta eller tillskiftade egendomar i Västergötland, nämligen: ... (ett stort antal uppräknade gårdar)... Pengarna uppbar Håkan Algotsson av egendomarna efter sin syster, Heine Snakenborgs hustru Bengta Gustavsdotter, och flera av hennes syskon, som deras rätta fäderne och möderne. Utfärdaren avhänder sig och sina arvingar alla egendomar med tillagor, undantaget Skultorp med tillagor, och överlåter dem till Heine Snakenborg och hans arvingar som evig ägodel.
– SDHK-nr: 11725

Ett dokument från 1379 anger Knut Halstensson hustru Katarina Guttormsdotter (kluven sköld), och hennes mor inga Gregersdotter (Malstaätten): [3]

Knut Halstensson kungör att han i närvaro av Gisle Uddsson och Nils Petersson i Länna på sin hustru Katarina Guttormsdotters vägnar överenskommit med ärkebiskop Birger (Gregersson) i Uppsala och Kettil Johansson angående det gods och de ägodelar som hans hustru ärvt efter sin moder Inga Gregersdotter, fru Katarina (Johansdotter) i Sund och biskop Tomas i Växjö, samtliga framlidna, etc...
– sdhk 10897

SläkttavlaRedigera

 1. Halsten Petersson, riddare (1355), godsägare och fogde. Hans ursprung är okänt, men en (halv)bror är nämnd, Arvid Petersson, vilken förde en sparre i vapnet. 1336 och 1338 gods som tack för trogen tjänst. fick han av kung Magnus Eriksson men deltog i kung Erik Magnussons uppror mot sin far, och omtalas bland Eriks fem löftesmän 1357, men uppges avliden 1 mars 1358.[4] Gift med Märta (Margareta) Knutsdotter (Tre Rosor till Mörby), dotter till Knut (Tre Rosor till Mörby) och Kristina Bengtsdotter i Haneström, dotter till lagmannen i Västergötland Bengt Hafridsson.[5] [6]
  1. Johan Halstensson
   1. Halsten Johansson. Enligt Peder Månsson Utter (1566-1623) i (Collectanea genealogica) förde Halsten Johansson en styckad sköld med övre halvan av en delad (ej kluven) lilja ginbalksvis i övre fältet. Enligt samma källa var Halsten far till Håkan Halstensson.[7] [8]
    1. Håkan Halstensson, riddare, nämnd 1346-1380. [9] Gift med Bengta, dotter till riddaren och riksrådet Sigge Magnusson (Vinstorpaätten, Håkan Tunessons ätt) och Ramborg. [10] [11]
     1. NN Håkansdotter, gift med Ulf Bengtsson (Sparre av Hjulsta och Ängsö), föräldrar till bland andra biskp Sigge i Strängnäs.
   2. Sven Jonsson (halv lilja) til Dinglevik, Steneby, död omkring 1484, var en väpnare och skrev sig till Dingelvik, vilket var en frälsegård, senare ett säteri i (Steneby socken), och gifte sig den 5 oktober 1449[12]Stola med en Ingeborg Bytesdotter, troligtvis dotter till Tore Byting. Tre barn är kända:
    1. Ragnhild Svensdotter (halv lilja) til Dinglevik, Steneby
    2. Karin Svensdotter (halv lilja)
    3. Botilla Svensdotter (halv lilja)
  2. Thord Halstensson
  3. Knut Halstensson (halv lilja) var gift med Katarina Guttormsdotter, dotter till Guttorm Toresson (kluven sköld) och Inga Gregersdotter (Malstaätten)[6]
  4. Håkan Hallstensson. [6] Fick under inbördeskriget 1364 sina gods indragna av kung Håkan Magnusson, vilka Håkan gav till Nils Bengtsson (Lejonansikte, Bengt Nilssons ätt)[6]

ReferenserRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ SDHK-nr: 10962
 2. ^ SDHK-nr: 11725
 3. ^ sdhk 10897
 4. ^ Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden: släkthistoriska studier. Stockholm: [Almqvist & Wiksell]. 1952–1953. Libris länk 
 5. ^ Gillingstam (2001), s. 87.
 6. ^ [a b c d] H. Gillingstam, Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden (1952), s. 47 f. och s. 739 med not 58
 7. ^ Vapenlikhetsfällan: Vapen- och sigillbruk under svensk medeltid. En introduktion för släkthistoriker, jämte rättelser till Svenska medeltidsvapen av Kaj Janzon, Svensk Genealogisk Tidskrift 2015:1
 8. ^ Genealogica 41, fol. 258
 9. ^ Äldre svenska frälsesläkter I, s. 101
 10. ^ Vinstorpaätten på adelsvapen.com
 11. ^ SDHK-nr: 11725
 12. ^ Riksarkivet. ”SDHK 25585”. sok.riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/sdhk?EndastDigitaliserat=false&SDHK=25585&TrycktUtgava=true&TrycktRegest=true&Brevtext=true&Extratext=true&Sigill=true&Original=true&MedeltidaAvskrifter=true&MedeltidaRegest=true&EftermedeltidaAvskrifter=true&EftermedeltidaRegest=true&AvanceradSok=False&page=1&postid=sdhk_25585&tab=post#tab. Läst 23 oktober 2015.