Öppna huvudmenyn

Halmstads Järnverks AB, tidigare stålföretag i Halmstad grundat 1916 i syfte att tillverka stål baserat på skrot. Järnverket ingår sedan 1991 som en produktionsenhet inom Höganäs AB.

Innehåll

HistoriaRedigera

Halmstads Järnverks AB bildades i juli 1916 av direktörerna Pehr Berggren och Fritz Gyllensvärd. Ganska omgående fick man dock problem med strejker, försenade maskinleveranser samtidigt som konjunkturen vände nedåt under kriget. Konkursen var ett faktum 1921. Företaget rekonstruerades och övertogs av Göteborgs Bank. Man började nu tillverka smågöt som kunde färdigvalsas direkt. Anläggningen vid denna tidpunkt av en martinugn, ett omodernt valsverk och ett mindre kallvalsverk.

I början av 1930-talet övertogs företaget av bl.a. Hugo Stenbeck, vars affärsidé var att tillverka framför allt armeringsjärn på basis av importerat skrot. Halmstads Järnverk blev sedermera dotterbolag i Stenbeckskontrollerade Kinnevik. Under efterkrigstiden ökade produktionen avsevärt. År 1950 hade man omkring 200 anställda och en omsättning på dåtida 15 miljoner kr. De föråldrade Martinugnarna togs ur drift på 1960-talet ur drift och ersattes med elektrostålugnar. I början av 80-talet låg årsproduktionen på 200.000 ton armeringsjärn.

I samband med omstruktureringen inom svensk stålindustri i början av 1980-talet gick Halmstads järnverk samman med Qvarnshammar och Forsbacka. Företagets omsättning var 1983 629 miljoner kr och antalet anställda ca 900. År 1988 gick man samman med Smedjebacken-Boxholm Stål AB och bildade Fundia AB. Fundia gick sedermera, 1991, under eget namn ihop med Norsk Jernverk A/S och finländska Dalsbruk Oy. Stålverket i Halmstad såldes samma år till Höganäs AB. Vid järnverket i Halmstad produceras ett råmaterial till järnpulver som sedan vidareförädlas vid Höganäs.

Verkställande direktörerRedigera

ReferenserRedigera

KällorRedigera

  • Stål i Halmstadtappning: En historik över Halmstads Järnverk: Halmstads industrihistoria del III (1. uppl.). Halmstad: Thore Jönsson, Föreningen Gamla Halmstad. 2007. ISBN 978-91-977224-0-7