Hallandsås

horst mellan Skåne och Halland

Hallandsås (även Hallandsåsen och i äldre svenska Hallands ås), utmed gränsen mellan Skåne och Halland, är den nordligaste av de skånska horstarna.

Hallandsås norra sida sedd från motorväg E6/E20.

Horsten bildades genom parallella förkastningar under yngre krita, för ungefär 80 miljoner år sedan, och liksom de övriga horstarna i Skåne sträcker den sig i nordväst–sydöstlig riktning. Sträckningen är från Hovs hallar i utkanten av Båstads kommun till Örkelljungatrakten.

Högsta punkten är Högalteknall, som ligger 226 meter över havet. Detta är ett militärt skyddsområde[1]. Horsten är 40 kilometer lång och 5–10 kilometer bred. Linderödsåsen utgör Hallandsås fortsättning i sydöst.

läns- och landskapsgränser skiljer sig åt, lämnar man vid färd på motorvägen E6/E20 söderut Hallands län redan vid Stensån strax före Östra Karups-motet. Gränsen mellan landskapen Halland och Skåne passeras först i höjd med Skåneleden cirka 9 km söder därom, vid koordinaterna (cirka) N 56 ° 22’ / E 12 ° 56’.

Att ta sig över Hallandsåsen var långt fram i modern tid en relativt farlig resa, då många överfall skedde där. I slutet av 1600-talet var Hallandsåsen även ett av snapphanarnas starkaste fästen. Ännu under 1800-talet skedde därför resor över åsen i grupper, där resande stannade vid värdshus på respektive sida tills de bildat en tillräckligt stor grupp för att ta sig över[2].

På åsens nordsluttning i Laholms kommun och ut på Bjärehalvön i Båstads kommun finns ett stort antal naturreservat avsatta som skyddade områden. Några av dessa är Pennebo, Musikedalen, Matkroksmossen, Tjuvhultskärret, Björsåkra-Bölinge, Osbecks bokskogar, Hallandsås nordsluttning, Englandsdal och Bjärekustens naturreservat.

NamnetRedigera

Det råder delade meningar om huruvida åsens namn har bestämd eller obestämd substantivform. På Lantmäteriets kartor används Hallandsås, men även Hallandsåsen är väl etablerat och den bestämda formen ansluter närmare till hur åsar och andra naturformationer brukar namnges på svenska. Båda formerna anses vara korrekta.[3][4] I äldre tid förekom formen Hallands ås.[5] I södra Halland används endast benämningen "Hallandsås".[källa behövs]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Skåneleden - kust-kustleden väst
  2. ^ Kungsvägen genom Halland - Bidrag till halländsk kulturhistoria och underlag för vägminnesvårdsprogram. Stellan Haverling. 1996. Göteborg: Vägverket
  3. ^ Fråga om språket! DN. 19 januari 2006.
  4. ^ Nationalencyklopedin använder formen Hallandsåsen, men anger Hallandsås som alternativ form, band 8 Gram-Hil, Höganäs 1992, uppslagsordet "Hallandsåsen"
  5. ^ http://runeberg.org/nfbj/0601.html Nordisk familjebok 1909