Half-Life eller Halflife kan syfta på:

Se ävenRedigera

  • Halveringstid (eng: Half-life)– den tid efter vilken hälften av en given mängd av ett radioaktivt grundämne har sönderfallit