HUR Trafik (HUR Trafikutvalg) var en division av utvecklingsrådet HUR i Köpenhamn. HUR Trafik organiserade mellan 2000 och 2006 kollektivtrafiken i Köpenhamnsområdet.

HT-buss

Tidigare organiserades kollektivtrafiken av HT, Hovedstadsområdets Trafikselskab. Efter 2000 kunde HT utläsas som en akronym för HUR Trafik.

Från 1 januari 2007 har HUR-trafiken fusionerat med de andra lokaltrafikbolagen på Själland och tillsammans bildade de trafikbolaget Movia.