HMS Conqueror

grensida

HMS Conqueror har varit namnet på nio olika fartyg i brittiska Royal Navy.

  • Den första Conqueror var en 8-kanoners kanonbåt som erövrades av fransmänen 1745 och såldes 1748.
  • Den andra Conqueror var en 70-kanoners tredje klassens linjeskepp som sjösattes 1758 och sjönk utanför Plymouth två år senare.
  • Den tredje Conqueror var en 74-kanoners tredje klassens linjeskepp som sjösattes 1773 och skrotades 1794.
  • Den fjärde Conqueror var en 74-kanoners tredje klassens linjeskepp som sjösattes 1801 och skrotades 1822.
  • Den femte Conqueror var en propellerdrivande 101-kanoners första klassens linjeskepp som sjösattes 1855 och sjönk i västindien, Rum Cay, Bahamas år 1861.
  • Den sjätte Conqueror var ett slagskepp, sjösatt 1881 och såldes år 1907.
  • Den sjunde Conqueror var ett slagskepp, sjösatt 1911 och såldes år 1922.
  • Den åttonde Conqueror skulle bli ett 42 500 ton tungt Lion-klass slagskepp. Beställdes den 16 augusti 1939 men bygget sköts upp i oktober och lades ner helt följande året.
  • Den nionde Conqueror (S48) var en atomdriven ubåt, sjösatt 1969, mest känd för sin insats i Falklandskriget, och som den enda atomdrivna ubåt som någonsin har sänkt ett annat fartyg i strid. Hon togs ur tjänst år 1990.