H3N8 är en subtyp av influensavirus typ A som har dokumenterats hos fåglar, hästar, hundar och sälar. Hos hästar orsakar viruset hästinfluensa. Hos människor var den orsak till ryska snuvan 1889.

Influensa
Influenza virus.png


Exempel på subtyper
av influensavirus typ A

Se ävenRedigera