H2-antagonister, Histamin-2-receptorantagonister (H2RA, H2-blockerare; ATC-kod A02BA) är en grupp läkemedel som minskar produktionen av magsyra. H2-antagonister används främst för att behandla dyspepsi, halsbränna och sura uppstötningar, men kan också användas vid behandling av refluxsjukdom/GERD och magsår.

Farmakologiska egenskaperRedigera

H2-antagonister blockerar histaminets verkan på parietalcellernas H2-receptorer så att basal och stimulerad magsaftsekretion hämmas. Effekten inträder efter cirka 30 minuter och varar upp till 12 timmar.

ProdukterRedigera

  • Cimetidin - Tagamet (Glaxo Smith Kline)
  • Ranitidin - Artonil (Sandoz), Inside/Inside Brus (Antula Healthcare), Rani-Q (Mylan), Zantac (Glaxo Smith Kline)
  • Famotidin - Pepcid (McNeil)
  • Nizatidin - marknadsförs ej i Sverige
  • Niperotidin - marknadsförs ej i Sverige
  • Roxatidin - marknadsförs ej i Sverige
  • Lafutidin - marknadsförs ej i Sverige

KombinationsprodukterRedigera

  • Famotidinkombinationer - Pepcid Duo (McNeil) kombinerar snabbverkande syraneutraliserande kalciumkarbonat och en långtidsverkande H2-antagonist