Högsjögård (skrivs även Högsjö gård) är en herrgård och ett tidigare säteri vid västra stranden av Högsjön i tätorten Högsjö i Vingåkers kommun, Södermanlands län. Gården har rötter tillbaka till tidig medeltid. Den nutida gårdsanläggningen uppfördes på 1860-talet efter ritningar av arkitekt Axel Nyström. I gårdens huvudbyggnad, som är privatägd av samma familj sedan 1871, drivs bland annat hotellverksamhet med festvåning.

Högsjögårds huvudbyggnad 1968.

Historik redigera

 
Högsjögård omkring år 1900.
 
Högsjögård 1677.

Högsjös ägarlängd går tillbaka till 1200-talet då riddaren Svantepolk Knutsson var herre på gården. Han förfogade över ett stort antal gods runtom i Östergötland och Högsjö var förmodligen en av de obetydliga egendomarna. År 1318 uppges Knut Magnusson (Bjälboätten) som ägare och efter honom hans dotter Birgitta Knutsdotter.

 
Kvinnliga arbetare vid Bristorps mejeri vid Högsjö säteri runt 1900-talet.

Därefter vandrade egendomen genom flera ägare. Bland dem märks Tönne Göransson (Gyllenmåne) till Högsjögård (död omkring 1613) som 1573 gjorde Högsjö till sin sätesgård. År 1648 kom Högsjö genom gifte med Anna Stålarm i riksrådet Claes Rålambs besittning. I och med Claes Rålambs giftermål övergick egendomen till den Rålambska ätten som kom att äga Högsjö i nästan 150 år.

År 1782 förvärvades Högsjö av affärsmannen och brukspatronen Christian Eberstein för 865 000 daler kopparmynt. Han hade genom handel och sjöfart skaffat sig en stor förmögenhet. Han ägde flera andra gods och gårdar men av alla sina egendomar ägnade han Högsjögård sin största omtanke. Eberstein var gift tre gånger men avled barnlös 1816. 1827 gick gården till Ebersteins systers barnbarn, kusinerna Beata Maria Eberstein och Maria Carolina Nordstedt. Den senare var gift med brukspatron Fredrik Ulrik von Aken som 1829 köpte den andra systerns del av gården. Deras son, Frans Gustav von Aken, blev 1848 nästa ägare.

Efter Frans Gustav von Akens död 1864 ärvde dottern Sigrid Maria von Aken gården. Hon gifte sig med friherre Axel von Mecklenburg 1871. Sedan dess har Högsjögård ägts av släkten von Mecklenburg. 1962 delades egendomen mellan fem bröder och Didrik von Mecklenburg erhöll själva huvudbyggnaden. Idag ägs Högsjö gård av Carl och Elisabet von Mecklenburg. Egendomen omfattar cirka 850 hektar mark varav 100 hektar åker- och betesmark.

Bebyggelsen redigera

 
Gårdsanläggningen på ett äldre vykort.

Gårdsanläggningen ligger på en hög udde vid västra sidan om Högsjön. Av den ursprungliga, medeltida bebyggelsen finns inget bevarad. Början till nuvarande stenhus uppfördes 1731–1733 när Claes Hansson Rålamb var ägare, samtidigt revs den gamla huvudbyggnaden och den norra flygeln med två våningar och pyramidtak byggdes. Den södra flygeln fungerade som gårdens kapell och revs först under Ebersteins tid i slutet av 1700-talet. På dess plats restes södra flygeln som gavs samma utseende i karolinsk stil som norr flygeln.

Den nya gårdskyrkan (dagens Högsjö gårds kapell) började byggas 1781, och placerades på en kulle i slutet av en allé norr om corps-de-logi. För kapellets utformning stod arkitekt Carl Fredric Adelcrantz. Byggnaden färdigställdes under Ebersteins tid.

Under Frans Gustav von Aken fick huvudbyggnaden sitt nuvarande utseende. Han anlitade arkitekt Axel Nyström. Om- och tillbyggnaden utfördes omkring 1863 och innebar bland annat att mittpartiet höjdes med en våning och flyttades fram något åt båda hållen samt kröntes med en fronton. Samtidigt anlades terrassanläggningen. Norr om kapellet ligger gårdens ekonomibyggnader. Bland den äldre bebyggelsen märks även en kulturhistoriskt värdefull fatabur som restaurerades 2008.

Bilder redigera

Se även redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera