Relief

upp­höjd bild som fram­träder mot en slät bak­grund
(Omdirigerad från Högrelief)

En relief (av franska relever ’lyfta upp’) är en abstrakt eller figurativ bild skulpterad på ett plant underlag.

Relief (Pietro Tenerani – Gravmonument över Clelia Severini (1825). San Lorenzo in Lucina, Rom)
Kanna med relief, Skoklosters slott

Distinktion görs mellan

  1. försänkt relief eller hålrelief, där gestalterna är nedsänkta i den plana bakgrunden. Se till exempel egyptisk konst och runstenar.
  2. planrelief, målerisk relief eller lågrelief (franska bas-relief), där gestalterna endast är svagt upphöjda från bakgrunden[1] och inga gestalter står fritt från denna. Typiskt för denna sorts relief är att volymerna är "tillplattade". Se till exempel assyrisk konst.
  3. högrelief (franska ronde-bosse, haut-relief), där gestalterna helt eller delvis står fritt från bakgrunden. Se till exempel romersk konst och nyklassicism.

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Frithiof Dahlby och Lars Åke Lundberg: Nya kyrkokalendern, Verbum Förlag AB, 1983, ISBN 9152602974