Hårdhetsgrad kan avse:

Se ävenRedigera

  • Hårdhet – en storhet för material inom hållfasthetslära och metallurgi