Håkan Jonsson Läma var en svensk storman, riddare, riksråd och riksmarsk, som var verksam under 1300-talets första hälft. Han är omnämnd som kung Birger Magnussons marsk 13101318 och ägde gods framför allt i Närke, men även i Östergötland, Småland och Värmland.[1]

Håkan Jonsson Läma
Titlar
Tidsperiod 1310(1306?)-1318
Utnämnd av kung Birger Magnusson
Företrädare Torgils Knutsson
Efterträdare Karl Ulfsson
Tidsperiod 1310-1327[1]
Andra titlar storman
Personfakta
Först nämnd 1304 nämnd som riddare[1]
Död 1327 [1]
Begravd Alvastra kloster
Släkt
Frälse- eller adelsätt Läma
Familj
Make/maka Kristina Nilsdotter (Natt och Dag) (levde, änka 1340)
Barn Nils Håkansson Läma
Birger Håkansson Läma
Mathias Håkansson Läma

Håkan Jonsson förde två snedbjälkar i vapnet

Under inbördesstriderna mellan kung Birger Magnusson å ena sidan och hertigarna Erik och Valdemar å andra sidan bytte Håkan Jonsson sida och anslöt sig till hertigpartiet som 1318 kunde avsätta kungen.

Deltog i konungavalet och var en av herrarna som ställde sig bakom Frihetsbrevet år 1319. Han tog därefter aktiv del i Magnus Erikssons förmyndarestyrelse.

26 mars undertecknar han dokument i Riseberga kloster:

Håkan Jonsson Läma erkänner sig vara skyldig abbedissan Rangfrid i Riseberga kloster 60 mark penningar till en nunnas underhåll och 20 mark för en bonad som han köpt, för vilken skuld han pantsätter sin gård Hammar. Skulden skall på bestämda terminer återbetalas. Utfärdaren beseglar.[2]
Vapensköld för Tuke Jonsson (Läma)

Håkan Jonsson förde två snedbjälkar i vapnet och kallade sig "Läma". Hans ättlingar, liksom hans bror Tuke Jonsson Läma och dennes ättlingar, kallade sig också Läma men förde ett helt annat vapen (en fyrdelad sköld med trappskurna rutor i två fält).

Barn redigera

Tack vare ett gåvodokument beseglat av Håkan Jonsson Lämas änka Kristina Nilsdotter, är minst tre av deras söner kända:

Kristina Nilsdotter (änka efter Håkan Jonsson Läma) ger, med sina övriga barns bifall, en gård i Näsby, i Ekeby socken i Närke, åt sin son Nils. Domprosten Mathias, Ragvald Magnusson, Birger Håkansson, Mathias Håkansson samt utfärdaren beseglar.[3]
  1. Nils Håkansson Läma
  2. Birger Håkansson Läma
  3. Mathias Håkansson Läma

Källor redigera

Noter redigera

Företrädare:
Torgils Knutsson
Sveriges marsk
1310–1318
Efterträdare:
Karl Ulfsson