Händel-Werke-Verzeichnis (Händelverkförteckning) förkortat HWV, är en förteckning över tonsättaren Georg Friedrich Händels verk publicerad i tre band av Bernd Baselt mellan 1978 och 1986.[1][2][3] Den upptar samtliga kända verk av Händel och citerar de första takterna av varje stycke med kommentarer om källor, tryck, oäkta verk, etc.

Den tematiska katalogen består av ett modernt numreringssystem för Händels verk. Verken är numrerade från 1 till 612, men är inte en kronologisk ordning över verkens tillkomst utan en systematisk gruppering.

HWV Kategori
1–42 Operor
43–45, 218 Tillfällighetsverk
46–48, 50–71 Oratorier
49, 72–76 Oden och teatermusik
77–177 Kantater
178–199 Italienska duor
200, 201 Italienska trior
202–210, 269–277, 284–286 Psalmer
211–217, 219–227 Italienska arior
226, 228 Engelska sånger
229 Tyska kyrkokantater
230, 233, 234, 244, 245 Italienska kyrkokantater
231, 239, 240, 242 Motetter
232, 236–238 Psaltarpsalmer
235, 241, 243 Antifoner
246–268 Anthems
278–283 Lovsånger
287–311, 343 Konserter
312–335 Concerti grossi
336–345, 347–356, 413 Orkesterverk
357–379, 406–409, 412, 419–421 Solosonater
380 to 405 Triosonater
346, 410, 411, 414–418, 422–424 Verk för blåsarensemble
425–612 Verk för klaver
A1–A15 Tillägg

Det finns brister och felaktigheter i numreringssystemet så den ovanstående listan ska endast användas som en orientering om indelningen. Eftersom förteckningen innehåller onumrerade verk, verk som felaktigt tillskrivits Händel, osäkra verk, variationer (till exempel HWV 251 a-d), grupperade verk (till exempel HWV 229, 1–7) och arrangemang (till exempel HWV 482 1–4) är det inte möjligt att ange exakt hur många verk Händel skrev.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Händel Georg Friedrich, Eisen Walter, Eisen Margret, Flesch Siegfried, Baselt Bernd, red (1978) (på tyska). Händel-Handbuch. Bd 1. Leipzig: Deutscher Vlg für Musik. Libris 194733 
  2. ^ Eisen Walter, Eisen Margret, Händel Georg Friedrich, Baselt Bernd, red (1984) (på tyska). Händel-Handbuch. Bd 2, Thematisch-systematisches Verzeichnis : oratorische Werke, vokale Kammermusik, Kirchenmusik. Kassel: Bärenreiter. Libris 8209349. ISBN 3-7618-0715-5 
  3. ^ Eisen Walter, Eisen Margret, Händel Georg Friedrich, Baselt Bernd, red (1986) (på tyska). Händel-Handbuch. Bd 3, Thematisch-systematisches Verzeichnis : Instrumentalmusik, Pasticci und Fragmente. Kassel: Bärenreiter. Libris 8209350. ISBN 3-7618-0716-3 

Externa länkar redigera