Hälsohögskolan, Jönköping

Fackhögskola till Jönköping University

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Jönköping University.

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University och har cirka 2100 studenter (vara ca. 100 internationella) [1] och ett 60-tal doktorander. Hälsohögskolan har student- och lärarutbyten med ungefär 80 partneruniversitet[2]. Utbildningen bedrivs i en K-märkt byggnad som är så utformad, när den projekterades i mitten av 60-talet, att den skulle kunna fungera som ett reservsjukhus.

Hälsohögskolan har följande avdelningar[3]:

 • Avdelningen för socialt arbete, ASA - Avdelningen utbildar och forskar i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen med tyngdpunkt på det sociala fältet.
 • Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB - Forskning sker inom biologiskt åldrande, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi samt neurobiologi.
 • Avdelningen för omvårdnad, AFO - Avdelningen bedriver utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad.
 • Avdelningen för rehabilitering, AFR - Avdelningen bedriver utbildning och forskning främst inom ämnena arbetsterapi, ortopedteknik och biomekanik.
 • Institutet för gerontologi, IFG - Institutet för gerontologi bedriver undervising och forskning inom området äldre och åldrande.
 • Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare - Samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
 • Forskarskolan Hälsa och Välfärd
 • VD-Kansli

UtbildningsprogramRedigera

Följande utbildningsprogram gavs hösten 2020[4]:

Grundnivå

 • Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp
 • Biomedicinsk analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi, 180 hp
 • Biomedicinsk analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin, 180 hp
 • Ortopedingenjörsprogrammet (Prosthetics and Orthotics, ges på engelska), 180 hp
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp
 • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
 • Socionomprogrammet, 210 hp
 • Tandhygienistprogrammet, 180 hp

Avancerad nivå

 • Magisterprogram i arbetsterapi, 60 hp
 • Magisterprogram i gerontologi, 60 hp
 • Degree of Master of Product Development with specialisation in Assistive Technology (ges på engelska), 120 hp
 • Master's programme in Occupational Therapy (ges på engelska), 120 hp
 • Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, 120 hp
 • Nordic Master's Degree Programme in Gerontology (ges på svenska och engelska), 120 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp (i samverkan mellan Linköpings universitet och Hälsohögskolan i Jönköping[5])
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp (i samverkan mellan Linköpings universitet och Hälsohögskolan i Jönköping[5])
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård, 60 hp (i samverkan mellan Linköpings universitet och Hälsohögskolan i Jönköping[5])
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp (i samverkan mellan Linköpings universitet och Hälsohögskolan i Jönköping[5])
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, 60 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Yrkeshögskoleutbildning

 • Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 yhp

ForskningRedigera

Forskningsmiljöer[6]

 • A.D.U.L.T. (Activity, Daily Life, Utility, Lifestyle, Transition)
 • ARN-J (Aging Research Network - Jönköping)
 • CHILD (Children, Health, Intervention, Learning och Development)
 • IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)
 • SALVE (Socialt arbete, Aktörer, Livsvillkor, Välfärd)

Samarbetsprojekt[6]

 • Biomedicinsk plattform
 • Centrum för oral hälsa
 • The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Forskarskolan Hälsa och Välfärd[7]

Forskarskolan utbildar doktorander inom följande områden:

 • Hälsa och vårdvetenskap
 • Välfärd och socialvetenskap
 • Handikappvetenskap

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Årsredovisning”. Jönköping University. https://ju.se/om-oss/jonkoping-university/informationsmaterial.html. Läst 10 mars 2020. 
 2. ^ ”Internationalisering”. Jönköping University. https://ju.se/om-oss/halsohogskolan/internationalisering.html. Läst 19 augusti 2020. 
 3. ^ ”Organisation”. Jönköping University. https://ju.se/om-oss/halsohogskolan/organisation.html. Läst 19 augusti 2020. 
 4. ^ ”Program Hälsohögskolan”. Jönköping University. https://ju.se/studera/valj-utbildning/program.html?fsemester=2020ht&company=hhj. Läst 19 augusti 2020. 
 5. ^ [a b c d] ”Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård”. Jönköping University. https://ju.se/studera/valj-utbildning/program/program-pa-avancerad-niva/specialistsjukskoterska/anestesisjukvard--.html. Läst 19 augusti 2020. 
 6. ^ [a b] ”Forskning”. Jönköping University. https://ju.se/om-oss/halsohogskolan/forskning.html. Läst 10 mars 2021. 
 7. ^ ”Forskarskolan Hälsa och Välfärd”. Jönköping University. https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolan-halsa-och-valfard.html. Läst 19 augusti 2020. 

Externa länkarRedigera