Hälsohögskolan, Jönköping

Fackhögskola till Jönköping University

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping.

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University och har cirka 2100 studenter (vara ca. 100 internationella) [1] och ett 60-tal doktorander. Hälsohögskolan har student- och lärarutbyten med ungefär 80 partneruniversitet[2]. Utbildningen bedrivs i en K-märkt byggnad som är så utformad, när den projekterades i mitten av 60-talet, att den skulle kunna fungera som ett reservsjukhus.

Hälsohögskolan har följande avdelningar[3]:

 • Avdelningen för socialt arbete, ASA - Avdelningen utbildar och forskar i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen med tyngdpunkt på det sociala fältet.
 • Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB - Forskning sker inom biologiskt åldrande, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi samt neurobiologi.
 • Avdelningen för omvårdnad, AFO - Avdelningen bedriver utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad.
 • Avdelningen för rehabilitering, AFR - Avdelningen bedriver utbildning och forskning främst inom ämnena arbetsterapi, ortopedteknik och biomekanik.
 • Institutet för gerontologi, IFG - Institutet för gerontologi bedriver undervising och forskning inom området äldre och åldrande.
 • Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare - Samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
 • Forskarskolan Hälsa och Välfärd
 • VD-Kansli

UtbildningsprogramRedigera

Följande utbildningsprogram gavs hösten 2020[4]:

Grundnivå

 • Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp
 • Biomedicinsk analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi, 180 hp
 • Biomedicinsk analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin, 180 hp
 • Ortopedingenjörsprogrammet (Prosthetics and Orthotics, ges på engelska), 180 hp
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp
 • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
 • Socionomprogrammet, 210 hp
 • Tandhygienistprogrammet, 180 hp

Avancerad nivå

 • Magisterprogram i arbetsterapi, 60 hp
 • Magisterprogram i gerontologi, 60 hp
 • Degree of Master of Product Development with specialisation in Assistive Technology (ges på engelska), 120 hp
 • Master's programme in Occupational Therapy (ges på engelska), 120 hp
 • Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, 120 hp
 • Nordic Master's Degree Programme in Gerontology (ges på svenska och engelska), 120 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp (i samverkan mellan Linköpings universitet och Hälsohögskolan i Jönköping[5])
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp (i samverkan mellan Linköpings universitet och Hälsohögskolan i Jönköping[5])
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård, 60 hp (i samverkan mellan Linköpings universitet och Hälsohögskolan i Jönköping[5])
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp (i samverkan mellan Linköpings universitet och Hälsohögskolan i Jönköping[5])
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, 60 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Yrkeshögskoleutbildning

 • Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 yhp

ForskningRedigera

Forskningsmiljöer[6]

 • A.D.U.L.T. (Activity, Daily Life, Utility, Lifestyle, Transition)
 • ARN-J (Aging Research Network - Jönköping)
 • CHILD (Children, Health, Intervention, Learning och Development)
 • IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)
 • SALVE (Socialt arbete, Aktörer, Livsvillkor, Välfärd)

Samarbetsprojekt[6]

 • Biomedicinsk plattform
 • Centrum för oral hälsa
 • The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Forskarskolan Hälsa och Välfärd[7]

Forskarskolan utbildar doktorander inom följande områden:

 • Hälsa och vårdvetenskap
 • Välfärd och socialvetenskap
 • Handikappvetenskap

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera