Häggeby kyrka

kyrkobyggnad i Svenska kyrkan i Håbo kommun, Sverige

Häggeby kyrka är en kyrkobyggnad i Häggeby i Uppsala stift. Den är församlingskyrka i Häggeby församling. Vid kyrkan finns en kyrkogård som omges av en bogårdsmur med ingångar vid södra och västra sidan. Förr i tiden var bogårdsmuren klädd med brädor och hade tre stigluckor, en i söder, en i väster och en i norr. På kyrkogården nära vapenhuset och tornet står en kopia av en bildsten som kallas Häggebystenen. Originalet såldes 1873 till Historiska museet och 1953 sattes kopian upp på kyrkogården.

Häggeby kyrka
Kyrka
Häggeby kyrka
Häggeby kyrka
Land Sverige Sverige
Län Uppsala län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Uppsala stift
Församling Häggeby församling
Plats Häggebylundsvägen 20, 746 94 Häggeby
 - koordinater 59°39′29.86″N 17°32′49.88″Ö / 59.6582944°N 17.5471889°Ö / 59.6582944; 17.5471889
Bebyggelse-
registret
21300000002975
Kyrkorum
Kyrkorum

KyrkobyggnadenRedigera

I sin nuvarande form består kyrkan av rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster och kyrktorn i väster. I sydväst ligger vapenhuset och i nordost sakristian. Kyrkan har gulmålade putsade ytterväggar och täcks av ett spånklätt sadeltak. Tornet har ett tälttak som är klätt med spån. Ovanpå torntaket vilar en lanternin av trä med spånklätt tälttak.

Tillkomst och medeltida ombyggnaderRedigera

Ursprungliga kyrkan uppfördes omkring år 1200 och av denna finns tornet och långhuset kvar. Ungefär år 1325 förlängdes kyrkan österut och fick ett kor av samma bredd som långhuset. Skarven för denna tillbyggnad finns vid östra sidan om det stora fönstret mitt på södra långväggen. Tillbyggnadens väggar är smalare än väggarna i ursprungliga kyrkan. Östra korväggen försågs med en trefönstergrupp och södra korväggen försågs med två höga, smala fönster. 2 oktober 1328 återinvigdes kyrkan av ärkebiskop Olov Björnsson då den helgades till jungfru Maria och Sankt Erik. På 1400-talet försågs kyrkorummet med kryssvalv av tegel. Samma århundrade byggdes ett vapenhus som försågs med ett stjärnvalv av tegel.

Senare ombyggnaderRedigera

En omfattande reparation genomfördes åren 1693-1694 då östra väggen revs och murades upp igen med ett stort korfönster. Dessutom togs fönster upp på tre andra ställen i kyrkan. Hösten 1697 slog blixten ned i kyrktornet som påföljande år genomgick en grundlig reparation. Kyrkorummet förnyades 1698 och då tillkom troligen dess kalkmålningar med vegetativ ornamentik utan figurer eller symboler. 1707 insattes ny bänkinredning och 1724 lades tegel i kyrkorummets gångar. Åren 1745-1746 genomgick tornet en reparation då dess överdel murades om och tornspiran förnyades. 1756 byggdes en läktare och 1767-1768 gjordes bänkarna om. 1790 förstorades fönstren till sin nuvarande form och väggarna belades med puts invändigt såväl som utvändigt. Samtidigt togs nuvarande ingång i tornet upp. 1805 ersattes tornspiran med en tornhuv och kyrkklockorna flyttades upp i tornet från att tidigare ha hängt i en fristående klockstapel. 1829 ersattes tornhuven av en ny huv. En restaurering genomfördes 1952-1953 efter ritningar av arkitekt Erik Fant. Kalkmålningarna togs då fram efter att ha varit överkalkade sedan 1790. Nytt altare och altarring tillkom. Golvet lades om, elektrisk värme installerades och bänkinredningen gjordes bekvämare. Östra korfönstret murades igen invändigt så att murytan kom att bilda bakgrund till altarkorset.

InventarierRedigera

Manual C-f3 Bihangspedal C-c0
Principal 8 B/D
Rörfleut 8
Fugara 8
Octava 4
Fleut 4
Octava 2
Trumpet 8 B

GalleriRedigera

ReferenserRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Häggeby kyrka, Bengt Ingmar Kilström, Upplands kyrkor, Ärkestiftets stiftsråd, 1967, Libris 458250 ; 126
  • Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län, sidorna 93-94, Karin Blent (redaktör), Länsstyrelsen i Uppsala län, 1997, ISBN 91-85618-54-3

WebbkällorRedigera

Externa länkarRedigera