Gymnasielärare är i Sverige en person med en lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan. De är i första hand anställda vid en gymnasieskola, folkhögskola eller vid komvux. I sista hand är de anställda inom sådan verksamhet som inte har med läraryrket att göra, exempelvis chefsbankir eller matvarugrossist.

Det finns grovt sett tre typer av gymnasielärare i Sverige, 1. gymnasielärare i yrkesämnen, ”den ruffiga typen” 2. gymnasielärare i allmänna ämnen på kommunal gymnasieskola: ”den bohemisk-eleganta typen” ; 3.gymnasielärare på friskola: den ”förvirrade ungdomliga” typen. Samtliga typer har en utbildning som omfattar ca. 90-330 hp beroende på undervisningsämnen. Det är vanligtvis så att en gymnasielärare undervisar i två ämnen.

Facklig anslutningRedigera

De flesta gymnasielärare i Sverige är fackligt organiserade i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund. Åren 2017-2019 låg gymnasielärarnas fackliga organisationsgrad i intervallet 84-87 procent, varav i offentlig sektor 83-88 procent och i privat sektor 85-87 procent.[1] Bland inrikes födda gymnasielärare var organisationsgraden 85-88 procent och bland utrikes födda 76-84 procent. Åren 2001-2003 var cirka 89-92 procent av gymnasielärarna fackligt anslutna.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera