Öppna huvudmenyn
För fotbollsspelaren, se José María Gutiérrez

Guti var en folkgrupp i Mesopotamien som omkring 2200-2100 f.Kr. behärskade stora delar av tvåflodslandet, Mesopotamien.

Gutier är sumerernas namn på bergsstammar i Zagros, vilka utgjorde ett ständigt hot mot flodslättens städer och var orsaken till det fornakkadiska rikets fall omkring år 2200 f.Kr. samt upproret mot den bestialiska assyriska kungen Sargon.

Sumerer, babylonier och sedan även assyrier omnämner redan från och med utgången av det tredje årtusendet f.Kr. ett folk i de centrala och nordöstliga zagrosbergen och kallas även för quti, qurti, gutier eller kurti och hörde hemma i ett land som kallades Gutium eller också Kardaka i dagens sydöstra Turkiet, norra Syrien och norra Irak. Gutier (kurti, kardaka) är kurdernas förfäder.[källa behövs]

HistoriaRedigera

Tidig historiaRedigera

Gutierna hade inget eget skriftspråk så det som finns nedtecknat om dem har skrivits av de folk som bodde i närliggande områden. De beskrivs av Sumererna som ett olyckligt, barbariskt och rovgirigt folk som bodde i bergen norr om Elam och öst om Babylon. I Sumeriska kungalistan står att det i Gutium inte fanns någon känd storkung. De härskade över sig själva och kungar härskade i tre till fem år. Detta tros kunna betyda att det Gutiska kungaskapet roterade mellan olika stammar eller att Gutium var en oligarki.

2400–2200 f.kr.Redigera

Gamla babyloniska kopior vars original skall ha varit handlingar skrivna av Lugal-Anne-Mundu av Abad (24 århundradet f.Kr.) nämner Gutierna som ett av de folk som betalar honom tribut. Texten placerar Gutierna som boende söder om Subartu och norr om Elam. Gutierna verkar här anses vara en framstående nomadstam boendes i Zargosbergen.

Även Sargon av Akkad (cirka 2340–2284 f.Kr) nämner dem. Han listar dem bland folk vars territorier han erövrat. Han placerar dem söder om Lullibierna, Armanierna och Akkad men norr om Nikku och Der. En stele från Naram-sins tid (2254–2218 f.Kr.) talar om hur Naram-sin av Akkad besegrade en Gutisk arme på 360 000 soldater ledda av kung Gula'an. Naram-sin skall själv ha förlorat 90 000 man i striden. Enligt Babylonska legender ska Gutiernas land även ha plundrats av Lullubier under denna tid.

Shar-Kali-Sharri av Akkad (2217–2193 f.Kr.) Skall under sin tid på tronen ha tillfångatagit den Gutiske kungen Sharlag och därmed kuvat Gutium.

Gutis regenter Regeringstid Noter
Erridupizir cirka 2141–2138 f.Kr. Kunglig inskription i Nippur
Imta eller Nibia cirka 2138–2135 f.Kr.
Inkishush cirka 2135–2129 f.Kr. Första gutiska härskaren på Sumeriska kungalistan.
Zarlagab cirka 2129–2126 f.Kr.
Shulme cirka 2126–2120 f.Kr.
Silulumesh eller Elulmesh cirka 2120–2114 f.Kr.
Inimabakesh cirka 2114–2109 f.Kr.
Igeshaush cirka 2109–2103 f.Kr.
Yarlagab cirka 2103–2088 f.Kr.
Ibate cirka 2088–2085 f.Kr.
Yarla eller Yarlangab cirka 2085–2082 f.Kr.
Kurum cirka 2082–2081 f.Kr.
Apilkin cirka 2081–2078 f.Kr.
La-erabum cirka 2078–2076 f.Kr.
Irarum cirka 2076–2074 f.Kr.
Ibranum cirka 2074–2073 f.Kr.
Hablum cirka 2073–2071 f.Kr.
Puzur-Suen cirka 2071–2064 f.Kr. Son till Hablum
Yarlaganda cirka 2064–2057 f.Kr. Inskription i Umma
Si'um eller Si'u cirka 2057–2050 f.Kr. Inskription i Umma
Tirigan cirka 2050–2050 f.Kr. Besegrad av Utu-hengal av Uruk