Gustavelund är förutvarande gods i Tusby på östra stranden av Tusby träsk.

Egendomen var ursprungligen ett rusthåll, vars ägare är kända sedan 1540. Den ägdes från mitten av 1600-talet till utgången av 1700-talet av militärer och tillhörde sedan bland annat ätterna Spåre (1797–1852), de la Garde (1852–1890) och Ehrnrooth (1890–1909). Huvudbyggnaden, som uppfördes i empirstil i början av 1800-talet, brann ned 1892, varefter ett nytt om det gamla påminnande hus byggdes. Det inrymde 1933–1956 ett turisthotell.

Egendomen inköptes 1956 av de finska landskommunernas förbund och inrättades till kursgård samt kommuninstitut (1965). Den gamla huvudbyggnaden revs 1964, varefter en ny modernistisk institutsbyggnad ritad av arkitekten Into Pyykkö invigdes 1965. Denna har senare utvidgats med en hotellflygel, där kongresshotellverksamhet inleddes 1990. Verksamheten drivs idag av Finlands kommunförbund och på gårdsplanen står ett monument över den kommunala självstyrelsen.

Källor

redigera