Gustaf von Psilander

svensk friherre, amiral och landshövding

Gustaf von Psilander, född 16 augusti 1669 i Stockholm, död 18 mars 1738 i Karlskrona, var en svensk friherre, sjömilitär och ämbetsmanl. Han deltog i slaget vid Orford Ness 1704. Åren 1716–1728 var han landshövdingGotland och 1728–1734 i Kalmar län.

Gustaf von Psilander
Titlar
Tidsperiod 1719
Tidsperiod 1716–1728
Företrädare Nils Posse
Efterträdare Johan Didrik Grönhagen
Tidsperiod 1728–1734
Företrädare Georg Vilhelm Fleetwood
Efterträdare Georg Bogislaus Staël von Holstein
Yrke Militär
Övrigt arbete Landshövding
Militärtjänst
I tjänst för Sverige Sverige
Republiken Förenade Nederländerna Nederländerna 1689–1695
Försvarsgren Flottan
Land Sverige
Tjänstetid 1689–1738
Grad Amiral
Slag/krig Slaget vid Orford Ness
Utmärkelser Adlades 1712, 1719 friherre
Personfakta
Född 16 augusti 1669
Stockholm
Död 18 mars 1738
Karlskrona
Släkt
Frälse- eller adelsätt von Psilander
Barn Peter von Psilander

Gustaf von Psilanders begravningsvapen, som hänger i Kalmar domkyrka

Biografi redigera

Efter språkstudier i Stralsund började Psilander vid 18 års ålder tjänstgöra vid flottan som skeppsskrivare. År 1689 blev han konstapel och hade åren 1689–1695 anställning vid holländska flottan och deltog i flera av dess strider. Efter hemkomsten befordrades han 1697 till överlöjtnant i svenska flottan och år 1700 till kapten. Som fartygschef var han med om landstigningen på Själland samma år samt överförandet av svenska hären till östersjöprovinserna. Under en konvoj med svenska handelsfartyg, som skulle passera Engelska kanalen, var Psilander befälhavare på örlogsfartyget Öland. Den svenska konvojen anfölls vid inseglingen till Engelska kanalen av en engelsk eskader på nio fartyg. Detta då Psilander vägrade hälsa den engelska flaggan genom att hala sina märsseglen. Striden som följde, Slaget vid Orford Ness, varade i fyra och en halv timme. Psilander tvingades dock att ge sig, då fartyget blivit manöverodugligt och en fjärdedel av besättningen var stridsoduglig. Öland bogserades i land och Psilander fängslades i en månad. Fartyget reparerades hjälpligt, men strandade under hemfärden på Skagens rev och slogs sönder.

Först 1710 blev Psilander åter fartygschef, utsågs till holmmajor i Karlskrona samma år, utnämndes 1714 till viceamiral och chef för örlogsvarvet i Karlskrona och erhöll 1715 amiralsfullmakt. I oktober 1716 förordnades han till landshövding på Gotland, där han lyckades avvärja flera ryska anfall. År 1728 förflyttades han till Kalmar för att vara närmare flottstationen i Karlskrona, där han hade flera uppdrag. I december 1734 utnämndes han till president i Amiralitetskollegiet. 1831 lät Svenska Akademien prägla en medalj över Psilander.

Gustaf von Psilander har fått följande fartyg uppkallade efter sig:

Källor redigera

Vidare läsning redigera

Företrädare:
Nils Posse
Landshövding i Gotlands län
1716–1728
Efterträdare:
Johan Didrik Grönhagen
Företrädare:
Georg Wilhelm Fleetwood
Landshövding i Kalmar län
1728–1734
Efterträdare:
Georg Bogislaus Staël von Holstein