Gustaf Norrman, född 23 februari 1873 Umeå och död 13 maj 1936 i Uppsala, studierektor vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1920-1936.

Studentexamen 1891 och teologie kandidat-examen 1901 samt folkskolelärarexamen 1902 Anställd vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1903. Studierektor vid skolan från 1920.[1]

Översatte Martin Luthers 95 teser [2], vilket är den första tryckta översättningen till svenska till 400-årsjubileet 1917 av startpunkten för reformationen. Han översatte också Luthers Tractatus de libertate Christiana till svenska.

Norrman är begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.

BibliografiRedigera

  • Jämförelse mellan buddhismen och kristendomen i några centrala punkter : En studie, (1902).
  • 95 teser till upplysning om avlatens kraft den 31 okt. 1517. Den latinska originaltexten jämte svensk övers. av Gustaf Norrman (1917).
  • Om kyrkans babyloniska fångenskap : ett förspel av Martin Luther ; översättning från latinet jämte inledning, förklaringar och historiska upplysningar av Gustaf Norrman (1918, ny utgåva 1982).
  • Tro och gärning : Tankar över Jakobs brev vid morgonandakten i Fjellstedtska skolan (1919).
  • Roma locuta : Påvens rundskrivelse "Mortalium animos" : Om befordrandet av den sanna religiösa enheten jämte reflexioner (1929).
  • Om en kristen människas frihet : jämte Ett sändebrev till påven Leo X av Martin Luther. Översättning från latinet Tractatus de libertate Christiana jämte inledning av Gustaf Norrman, språkligt bearbetad av Lutherstiftelsen (2006).

KällorRedigera

  1. ^ SvD 15 maj 1936
  2. ^ 95 teser till upplysning om avlatens kraft den 31 okt. 1517 : Den latinska originaltexten jämte svensk övers. av Gustaf Norrman