Gunnar Adler-Karlsson

svensk samhällsdebattör och nationalekonom

Gunnar Adler-Karlsson, ursprungligen Karlsson, född 6 mars 1933[1] i Karlshamn, är en svensk samhällsdebattör och nationalekonom med specialisering på politisk ekonomi.[2]

Gunnar Adler-Karlsson räknades på sin tid som en framstående socialistisk teoretiker och myntade uttrycket funktionssocialism.

BiografiRedigera

Adler-Karlsson är son till affärsmannen direktör Herbert Karlsson och dennes hustru Elsa, född Andersson. Han växte upp i Karlshamn och avlade studentexamenreallinjen. Han skrevs in vid Stockholms högskola 1954 där han studerade juridik och nationalekonomi samt blev juris kandidat 1957. 1961–1962 vistades han i USA och studerade vid Harvard University och University of California, med sovjetisk ekonomi som inriktning. Han blev juris licentiat 1962 och disputerade – som elev till Gunnar Myrdal – för juris doktorsgrad vid Stockholms universitet 1968 med avhandlingen Western Economic Warfare 1947–1967.[3] Året innan hade han givit ut Funktionssocialismen, som blev den bok som hans namn främst skulle förknippas med. Missnöjd med betyget på sin avhandling bosatte han sig i Italien, där han med sina egna ord, levde "i exil". Han var under några år verksam som föreläsare vid Österrikes institut för näringslivsforskning (WIFO) i Wien. 1974–1988 var Adler-Karlsson professor i samhällsvetenskapernas teori och metod vid Roskilde universitetscenter. Han köpte en fastighet på Capri 1979 – kallad Casa Marianna efter hans hustru – och grundade Capri-institutet för internationell samhällsfilosofi med sig själv som föreståndare. Han har också anlagt en trädgård som guidar besökaren genom filosofins historia. Adler-Karlsson var länge aktiv som föreläsare och blev känd som förespråkare för medborgarlön, så i boken Tankar om den fulla sysselsättningen 1977.

Under studietiden hade Adler-Karlsson god kontakt med Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och påverkade i någon mån förbundets taktik.

1971 reste han till Kuba för att på plats studera landets socialistiska ekonomi. Under besöket blev han själv i tillfälle att hålla några föreläsningar. Erfarenheterna redovisades sedan i boken Kuba – seger eller nederlag? där han bland annat resonerar omkring politiska och ekonomiska aspekter på ett svenskt bistånd till Kuba. Under en tid verkade han som konsult åt FN:s konferens om handel och utveckling.

Han påverkade filosofen André Gorz.[4]

Sedan 1960 är han gift med Marianne Ehrnford-Karlsson, född Ehrnford.

VerkRedigera

Om än socialdemokratiskt förankrad har Adler-Karlsson skrivit några böcker som i åtskilligt var kritiska mot den politik som SAP drev. Han framlade förslag om att partiets hållning skulle ändras i en mer radikal och socialistisk riktning. Det mest kända verket torde vara Funktionssocialismen. Ett alternativ till kommunism och kapitalism 1967. Ett uttalat syfte med boken var att lägga en bättre teoretisk grund för den samhälls- och ekonomipolitik som socialdemokratin redan förde och att lösa motsättningen mellan partiets marxistiska falang och högerreformisterna samt sätta detta i ett internationellt perspektiv. "Funktionssocialism" blev för Adler-Karlsson och dennes meningsfränder - några av dem även påverkade av den italienske marxistiske filosofen Antonio Gramsci (1891–1937) – en benämning på socialdemokratins förhållningssätt till det liberala ägandebegreppet. Ägandet i sig behövde då inte socialiseras substantiellt så länge som dess funktioner var socialiserade och sålunda hölls under samhällets kontroll. I boken Funktionssocialism beskrev Adler-Karlsson hur denna typ av socialism var tänkt att fungera i praktiken:

Låt oss i stället beröva våra nuvarande kapitalister en efter en av deras äganderättsfunktioner, så att de om några decennier står kvar formellt som kungar, men reellt som mer eller mindre maktlösa symboler för en förgången tid.

År 1968 utkom Western economic warfare 1947–1967, sedermera utgiven i svensk översättning och förkortad, Västerns ekonomiska krigföring. Ekonomiska aspekter på kalla kriget och maktkampen mellan ideologier i världen var ämnet i Handeln mellan öst och väst (1969). I Kuba - seger eller nederlag? (1971) förordar Adler-Karlsson ett ökat ekonomiskt bistånd till Kuba.

År 1988 började dock Adler-Karlsson misströsta om socialdemokratin. I förordet till den det året utgivna Sverige – världens mest framgångsrika kapitalism? jämför han förda socialdemokratiska politiken med Brattsystemet, apartheid och slaveri och menar att kapitalägarna vunnit över socialismen. I det sista kapitlet frågar han om offentlig maktutövning är en form av diktatur, men påstår även att detta missförhållande inte är socialdemokratins fel. Att dra gränser mellan det privata och statens ansvar menar Adler-Karlsson var den stora frågan inför 1990-talet.

Tre andra uppmärksammade böcker är Lärobok för 80-talet, Lärobok för 90-talet samt Superhjärnornas kamp.

BibliografiRedigera

 • Funktionssocialism (1967)
 • Western Economic Warfare (doktorsavhandling) (1968)
 • Kuba - seger eller nederlag? (1971)
 • Hyckleriets årtionde (1972)
 • Lärobok för 80-talet (1975)
 • The Political Economy of East-West-South Co-operation (1976)
 • Tankar om den fulla sysselsättningen (1977)
 • Reducing Global Inequities (1978)
 • Ett samhälle utan moral (1979)
 • Skolan - parkeringsplats för onödiga eller vägen till det inre reviret (1983)
 • Adrenalinstinna hannar. Om männens makt i samhället (1985)
 • Sverige - världens mest framgångsrika kapitalism (1988)
 • Lärobok för 90-talet (1989)
 • Superhjärnornas kamp (1997)
 • Intelligensens genesis på gott och ont : socialdarwinistiska funderingar över Böckernas bok för Bokmässan 19 sept. 1999 (1999)
 • Meditations on Western Wisdom (2000)
 • Evil or biological tragedy? : an attempt at global empathy (2001)
 • En uppblåst bakteries memoarer (2003)
 • Mendels gåva : vår nästa världsbild : med kritik av SOU 2004:20 (2005)
 • Ondskans biologiska ursprung (2008)
 • Lärobok för en global framtid : människans historia i 25 punkter : har vi makt över naturen eller har naturen makt över oss (2012)

ReferenserRedigera

Tryckta källorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Personsök”. birthday.se. https://www.birthday.se/Gunnar-Adler-Karlsson/Stockholm/1933/6fc820f526. Läst 28 september 2019. 
 2. ^ Adler-Karlsson, Gunnar i Vem är det 1993
 3. ^ Adler-Karlsson, Gunnar (1968) (på engelska). Western economic warfare 1947–1967 [Elektronisk resurs : a case study in foreign economic policy]. Stockholm economic studies, 0348-3614 ; 9. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Libris länk. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-82197 
 4. ^ Willy Gianinazzi, André Gorz. Une vie, La Découverte, 2016, p. 273.

Externa länkarRedigera