Gummessons bokförlag ägdes av Svenska Missionsförbundet. Bokförlaget gav på 1970-talet ut flera titlar av den sydamerikanska pedagogen Paulo Freire och den amerikanske medborgarrättskämpen Martin Luther King. I början av 1980-talet bildades tillsammans med Svenska Kyrkans bokförlag Skeab det nya förlaget Verbum.

Gummessons bokförlag
TypBokförlag
HuvudkontorSverige Sverige
Struktur
ÄgareSvenska Missionsförbundet