Gulspetssjuka är en sjukdom som drabbar sädesslagen, speciellt havre och korn.

Bladspetsarna blir bleka och nedhängande, och skördeutbytet blir starkt nedsatt. Gulspetssjuka orsakas av ogynnsamma markförhållanden, t.ex. lågt pH eller näringsfattigdom, speciellt kopparbrist.[1]

KällorRedigera

NoterRedigera