Gullringsån är en å som har sin källa i Slätmossen, Handen och rinner ut i Husbyån i Gullringskärret, Jordbro.

I ån lever många olika arter. Bland dessa kan nämnas flodkräftor, märlor, grodor, vattensalamandrar, blodiglar, hästiglar, vattenkvalster, skräddare och massvis med andra vatteninsekter.

BeskrivningRedigera

Ån börjar vid alkärret Slätmossen i Handen, och flyter sedan med lågt vatten söderut under motorvägslänken till Riksväg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn, där ån har blivit förorenad och fått minskat vattenstånd i samband med anläggandet av motorvägen. Strax norr om orten Jordbro får emellertid ån tillflöde av en av grundvattnet bildad damm, och vidare flyter ån rakt genom Jordbro, där den fungerar som rening av avloppsvattnet från husen i orten. Centralt i Jordbro rinner ån ned i ett brett system av vattenledningar, som rinner nedför en sänka med flera vattenfall som fungerar renande av aloppsvattnet, och därefter rinner ån svagt nedför strax öster om Jordbro tätort. Bäcken omgivs här av alar, björkar, barrträd, strutbräken, ormbunkar, liljor[förtydliga] och vitsippor, och omgivningen är relativt fuktig här. Bäcken rundar runt Jordbro genom kärr- och mossrika områden ned till naturreservatet Gullringskärret, där bäcken rinner ut i Husbyån.