Guldpokalen är namnet på den ständigt vandrande seglingstrofé, som 1919 uppsattes av Nyländska Jaktklubben. Från 1922 blev pokalen en av de mest eftertraktade inom seglingssporten och den högst värderade i den internationella 6m-klassen. En båt för varje nation får delta i den årliga seglingen om Guldpokalen, och vinnare för året blir den nation vars båt först vunnit tre seglingar. Arrangör är vanligtvis det land som senast vunnit. Guldpokalen var ursprungligen uppställd i 40 m²-klassen. Mellan 1922 och 1953 seglade man i 6m-klassen och från 1953 i 5.5m-klassen.

Guldpokalen är en snäcka av rent guld, flytande på små stiliserade vågor av grön emalj på en fot av elfenben.

Konstruktioner av Gustaf Estlander hemförde 1927, 1929 och 1930 vandringspokalen till Sverige med båtarna "May Be", med rorsman Sven Salén, "Ingegerd" respektive "Ian". Bland andra konstruktörer, vars båtar segrat ett flertal gånger i kappseglingen om denna pokal, märks norrmännen Johan Anker, Bjarne Aas och amerikanen Olin Stephens.

Under senare år har i diverse kappseglingar uppställts pokaler, vars namn är kopior och efterbildningar av den ursprungliga "Guldpokalen", från vilken man velat låna glans. Bland dessa märks bland andra Guldpokalen i folkbåt och Guldpokalen i drake.

KällorRedigera

  • Henrik Ramsay, Sommar och Segel, Centraltryckeriet Helsingfors 1946.
  • H. Haglind och Erik Pallin, Kungl. Svenska Segel Sällskapet 1830-1930, utgiven 1930.
  • P. Barck, T. Street, The Six Metre - 100 Years of Racing, 2007.