Öppna huvudmenyn

Guds Maka till Amon var en högt uppsatt egyptisk titel från Nya riket fram till 26:e dynastin. Först var den reserverad för drottningar och bestämdes av farao som oftast gavs till döttrar ur den kungliga familjen.

Under 25:e och 26:e dynastierna blev dessa kvinnor i Övre Egypten så mäktiga att de kan betraktas som härskare i sin egen rätt. Deras säte var Amons tempel i Thebe. Faraonerna som vid denna tid härskade i Nedre Egypten hade via dessa härskarinnor ett direkt inflytande på Övre Egypten. Titeln Guds Maka till Amon förvaltades av templet och tillsattes troligen oberoende av faraos önskningar.