Grovavfall, alternativt grovsopor, är hushållsavfall som är för stort för att rymmas bland hushållssoporna. Hit hör exempelvis trasiga möbler, verktyg utan sladdställ eller batteri och metallskrot såsom stekpannor. Grovsopor ska lämnas i soprum eller transporteras till närmaste återvinningscentral. Det är inte tillåtet att lämna grovsopor vid de lokala återvinningsstationernas behållare för bland annat papper, glas och plast.

Container avsedd för grovsopor.