Vapnet av Grosvenor: en sköld av blå med en gul kärve

Grosvenor, gammal engelsk adelsfamilj, som 1622 erhöll baronet- och 1761 baronvärdighet, 1784 titlarna earl Grosvenor och viscount Belgrave, 1831 markis- och 1874 hertigvärdighet (av Westminster).

Släkten kan spåras till 1100-talet, men den vida spridda tradition, som härleder dess ursprung från en Gilbert Grosvenor, vilken skulle ha varit nära släkt med Hugh Lupus, earl av Chester, en av Vilhelm Erövrarens mest frejdade normandiska följeslagare, har befunnits obevisad och osannolik.

Mycket omtalad inom engelsk genealogi är sir Robert Grosvenor. Släkten har århundraden igenom haft gods och stort lokalt inflytande i Cheshire, som ofta av yngre släktmedlemmar representerats i underhuset. Genom en rad giftermålsförbindelser har släkten Grosvenor samlat stor förmögenhet, vilken ytterligare ökats genom det stora värde dess jordområden vid Westminster fått genom Londons utvidgning dit. Släktens Londonpalats hette Grosvenor House.

Se ävenRedigera

KällorRedigera