Detta är en lista över grevar av Holstein. Se även Lista över grevar och hertigar av Holstein-Gottorp.

När Adolf VIII dog barnlös samlades representanter för Holsteins och Slesvigs adel i mars 1460 i Ribe och valde Kristian I till greve i Holstein och hertig över Slesvig med villkoret att de två områdena aldrig skulle skiljas åt.