Gregorios Palamas (Γρηγόριος Παλαμάς) (1296–1359)[1] var en kristen grekisk munk från berget Athos, mystiker, kyrkofader, ärkebiskop av Thessaloniki och helgon. Han blev helgonförklarad 1368. Gregorios Palamas var lärjunge till Symeon den nye teologen[2] Gregorios var en framstående teolog av den mystiska grenen hesykasm inom den grekiska ortodoxa kyrkan. De hesykastiska mystikerna ville uppleva det gudomliga ljuset, det ljus som lärjungarna såg Kristus omstrålad av på berget Tabor. Denna mystiska rörelse utvecklades under 1300-talet bland munkarnaberget Athos, vilken framkallade den sista stora religiösa striden inom den grekiska världen under medeltiden.

Gregorios Palamas

Genom att sitta orörliga, dra sina tankar helt och hållet ifrån den yttre världen och oavbruten bön trodde sig dess medlemmar, hesykasterna, kunna höja sig till åskådning av Gud. Denna kvietistiska lära, som är en grekisk nyplatonsk form av mystikens segertåg genom Europa, frambärs främst av Gregorios Palamas.

Referenser redigera

  1. ^ Nationalencyklopedin
  2. ^ Berusad av Gud, Antoon Geels, Mediaprint, Uddevalla ISBN 91-27-08522-8