Great house

hushåll med stort antal husligt anställda

Great house kallas främst i Storbritannien ett stort residens, som ser olika ut vad gäller arkitektur, men och det gemensamma i stället rör typen av hushåll, där det finns flera hushållsarbetare.

Great house i Bristol.

Vanligtvis syftar det på stora hushåll i gångna tider i engelsktalande länder, oftast 1800-talet-början av 1900-talet i det viktorianska eller edvardianska Storbritannien eller den så kallade "förgyllda åldern" i USA, till exempel Engelskt country house, "stately home i England" eller miljonärshemmen "Millionaires' Row" ("Millionaires' Mile") i vissa orter i USA, till exempel Newport, Rhode Island, med lyx och stor tillgång till personal inomhus, men ofta även utomhus. Enligt vissa reporter gick det i sommarhusen hos rika i Newport fyra hushållsanställda per familjemedlem. Tjänstefolksystemet var ofta uppbyggt kring en hierarki. I Irland används termen big house vanligtvis när det handlar om angloirländska protestanter.[1]

Det ansågs fel att kalla någons townhouse, gods eller villa för herrgård, och moderna etikettböcker förespråkar ännu begreppen house ("hus"), big house eller great house.

Precis som förr är även i dag sådana hus starkt begränsade till personer som statschefer, väldigt rika personer, eller den som får ärva dem; och i västvärlden är personalantalet betydligt lägre än under tidigare sekler. International Guild of Professional Butlers uppskattar att årslönen för personalen i ett hushåll med 20-25 anställda är US$1 000 000.

I vissa länder där det ännu är relativt billigt har många inom medelklassen fortfarande råd att ha husligt anställda, men inte i samma antal som ett great house.

Skötsel redigera

På större egendomar och i familjer med mer än ett hus, kan det finnas en steward (eller, mer modernt, godschef) som ser över hela ledningen. I dag är det inte helt ovanligt bland familjemedlemmar att dela upp ansvaret.

Personal redigera

Personal och deras arbetsuppgifter varierar mellan hushåll och arbetsgivarens beslut, men vanligtvis har personalen delats upp i avdelningar som leds av:

Titel Beskrivning
Butler Leder hushållsarbetet på de flesta håll; ansvarar för skafferi, vinkällare och matsal. På mindre egendomar är butler också betjänter för herren i huset. Manlig personal rapporterar till honom. Butlern lyder ofta under herren i huset men rapporterar vanligtvis till frun i huset, ibland till hushållerskan.
Kokerska Leder köksarbetet och kökspersonalen. Ibland finns en kock anställd med flera underställda linjekockar. Kocken rapporterar vanligtvis till frun i huset, ibland till hushållerskan. Om det är en kvinnlig kokerska tilltalas hon vanligtvis alltid med Mrs. ("Fru") oavsett äktenskaplig status.
Hushållerska Ansvarar för huset och dess utseende; leder alla kvinnliga hushållsarbetare. I store hushåll är det ibland butlern och kokerskan som rapporterar till hushållerskan. Om det är en kvinnlig hushållerska tilltalas hon vanligtvis alltid med Mrs. ("Fru") oavsett till äktenskaplig status.

Övrig hushållspersonal redigera

Yngre hushållspersonal redigera

Utomhuspersonal redigera

En godschef har huvudansvar för marken och utomhusanläggningar (bassäng, cabana, stall, växthus etc.) vilka delas in i två avdelningar ledda av:

Titel Beskrivning
Huvudträdgårdsmästare Ansvarar för mark runt huset; ansvarar för extra trädgårdsmästare eller säsongsanställda män och kvinnor vid skördetid eller plantering.
Stallmästare Olika titlar används för den som ansvarar för djuren, framför allt de som används för fritidsändamål, som ridning, engelsk rävjakt eller hundavel.
Stuterimästare
Master of the Horse
Master of the Hounds
Yrkesjägare

Övrig utomhuspersonal redigera

Skildring i fiktiva berättelser redigera

Hierarkin bland personalen har ofta skildats ibland annat film och TV. Bland dem finns:

Nämnvärda great houses redigera

Källor redigera

  1. ^ Pakenham, Valerie (2001). The Big House in Ireland. Cassell. ISBN 0304354228 

Se även redigera