Grav accent kan syfta på:

  • Grav accent – ordaccent där röstens tonhöjd sjunker under uttalet av den ordstavelse som har huvudtryck, se ordaccent
  • Grav accent – ett tecken i typologi, se accenttecken

Se ävenRedigera