Gröndalsviadukten

motorvägsviadukt i Gröndal i södra Stockholm

Ej att förväxla med Gröndalsbron.

Gröndalsviadukten är en motorvägsbro och en del av Essingeleden i stadsdelen Gröndal i Stockholm. Den ska ej förväxlas med Gröndalsbron som är Gröndalsviaduktens fortsättning mot norr.

Gröndalsviadukten sedd från Gröndal, november 2011.
Gröndalsviadukten sedd från Gröndal, november 2011.


Gröndalsviadukten spänner över en östvästlig dalgång i Gröndal. Den är Mörtvikens fortsättning österut med bland annat Fregattvägen, Gröndalsvägen och Tvärbanans linje.

Bron anlades samtidigt med Essingeleden i början av 1960-talet och har sin kopia söderut i Blommensbergsviadukten, som har samma mått och konstruktion. Båda viadukterna har en längd på 300 meter och den maximala spännvidden är 21 meter. Körbanan är 29,5 meter bred och vilar liksom Blommensbergsviadukten på 14 par runda betongpelare. Den bärande konstruktionen är slakarmerade (icke förspända) betongbalkar.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera