Gränsskog är en svensk skog eller ett skogsområde som genom sin storlek och svårgenomtränglighet historiskt utgjort gränsområde mellan landskap, folkland eller dylikt. Under landskapslagarnas tid var gränsskogarna i rättslig mening ofta ingenmansland.

Hit hör områden som Hålaveden, Kolmården, Skuleskogen, Tiomilaskogen, Tiveden och Ödmården.