Tore Gudmarsson är en halländsk romanfigur skapad av Albert Olsson, och huvudperson i romantrilogin Sand (1940)[1], Gränsland (1942)[2] och Tore Gudmarsson (1945)[3]. Tore Gudmarsson är skattebonde i byn Haverdal vid kusten strax nordväst om Halmstad på 1600-talet, under den tid då Halland bytte från dansk till svensk överhöghet.[4][5]

Innehållet i romanerna bygger till stor del på faktisk historieskrivning om förhållanden och händelser under 1600-talets Halland, men Olsson har också låtit andra världskriget påverka romanfigurer och händelser, med anspelningar på motstånd mot Nazityskland.[6] Romanerna beskriver spänningarna mellan bönderna och adelsöverhögheten och det hårda arbetskraven på speciellt frälsebönderna, som utgjorde flertalet i byn. Samtidigt utgör det framväxande lagbruket ett visst stöd för bönderna vad gäller deras rättigheter. Prästerskapets framträdande roll i samhället ingår som komponent i romanerna. Konflikter då danska språket skulle ersättas av svenskan i det halländska kustlandet berörs i speciellt tredje delen. Ett praktiskt problem för jordbrukarna, som speglas i romanerna, är flygsanden, som uppstod på grund av överavverkning av skog.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Olsson, Albert (1940). Sand: roman. Stockholm: Tiden. Libris 1374635 
  2. ^ Olsson, Albert (1942). Gränsland: roman. Stockholm: Tiden. Libris 2946233 
  3. ^ Olsson, Albert (1945). Tore Gudmarsson: roman. Stockholm: Tiden. Libris 1403726 
  4. ^ Albert Olssonsällskapet, läst 2013-03-29
  5. ^ Halland och Albert Olssons romaner, 2010-12-29
  6. ^ Historieförmedling i Albert Olssons trilogi om Tore Gudmarsson (2009)