Gotlands Enskilda Bank var en svensk affärsbank som fick sin bankoktroj 1868 och började sin verksamhet den 2 januari 1869. Banken avstod från sin utgivningsrätt av privatbankssedlar den 15 december 1902. Huvudkontoret låg i Visby. År 1907 gick banken ihop med Bankaktiebolaget Södra Sverige som sedermera blev en del av Svenska Handelsbanken.