Gods (varor)

annan term för varor som exempelvis används i transportsammanhang

Gods är en annan term för varor. Termen används i till exempel transportsammanhang, se godstransport, godsbana och stöldgods.

I juridiken kring köp och handel skiljer man på speciesgods och fungibelt gods.