259
Södertörnsledens utbyggda del strax öster om tätorten Gladö kvarn, maj 2011.

Länsväg 259 (även kallad Haningeleden eller Södertörnsleden) går mellan Riksväg 73 vid Jordbro trafikpats och E4/E20 vid trafikplats Fittja i Stockholms län. Den går gemensamt med länsväg 226 (Huddingevägen) en kort sträcka söder om Huddinge centrum.

Följande vägar utgör för närvarande (2011) länsväg 259/Södertörnsleden: Botkyrkaleden, Glömstaleden, Glömstavägen, Annelundsvägen, en bit (ca 500 m) av Huddingevägen, Storängsleden, Lännavägen, Haningeleden och Jordbrolänken. Vägen sträcker sig i öst-västlig riktning genom Södertörn, därav namnet "Södertörnsleden".

Planerad utbyggnad - Tvärförbindelse SödertörnRedigera

En trafiklänk genom Stockholms södra kommuner har diskuterats sedan 1940-talet. 1991 väcktes förslaget om leden på nytt i ramen för Dennispaketet. Vägens halva sträckning från Jordbro till Gladö kvarn planerades och byggdes i slutet av 1990-talet. För de resterade, västliga delarna saknades finansiering, men dåvarande Vägverket fick i uppdrag av regeringen att slutföra arbetet till år 2016.[1]

I februari 2013 begärde Trafikverket hos regeringen att få utföra en ny planering av Södertörnsledens västra delsträcka mellan Fittja och Gladö kvarn. Anledningen är att sedan planeringen påbörjades under tidigt 1990-tal har lagstiftning och verklighet förändrats så mycket att man anser att en ny planering behövs.[2] Den nya planeringen för hela vägsträckan mellan Södertäljevägen (E4/E20) vid Kungens kurva och Nynäsvägen (väg 73) vid trafikplats Jordbro, kallad Tvärförbindelse Södertörn, startade under hösten 2014.[3] Tvärförbindelse Södertörn blir cirka 20 kilometer lång, en gång- och cykelväg längs sträckan ingår i projektet. Flera vägavsnitt kommer att dras i tunnel, bland annat genom Masmoberget och under Flemingsbergsskogen. Under 2018 pågår detaljplaneringen. Målet är att vägplanen skall kunna fastställas i slutet av år 2020.[4]

Under våren 2018 angavs byggstart för "tidigast 2021" och planerad byggtid åtta år.[5]

ReferenserRedigera

  1. ^ Södertörnsleden, felande länken i södra Stockholmsområdet, läst 2011-05-21 Arkiverad 17 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ Trafikverket pressmeddelande: Södertörnsleden planeras om, publicerad 2013-02-28.
  3. ^ Trafikverket. ”Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/stockholm/projekt-i-stockholms-lan/tvarforbindelse-sodertorn/. Läst 27 mars 2018. 
  4. ^ ”Planläggningsbeskrivning Tvärförbindelse Södertörn 150306” (PDF). Trafikverket. https://www.trafikverket.se/contentassets/670003c79ca24c51ae28135850035404/planlaggningsbeskrivning-tvarforbindelse-sodertorn-uppdaterad-version-2018-03-23.pdf. Läst 27 mars 2018. 
  5. ^ Trafikverket. ”Stort intresse när vi var på plats i Kungens kurva”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/Aktuellt/2018/maj/stort-intresse-nar-vi-var-pa-plats-i-kungens-kurva/. Läst 30 maj 2018. 

Externa länkarRedigera