Gesangbuch är en koralbok från 1704 utgiven av Johan Anastasius Freylinghausen. Den är första kända källa till minst två melodier i 1921 års koralbok med 1819 års psalmer, nr 52 b och 58 b

Gesangbuch
GenreKoralbok
Utgivningsår1704

PsalmerRedigera