Georg Vilhelm Pagels, född 18 februari 1855 i Lilla Malma socken, död 31 mars 1891 i Gabon, var en svensk afrikaresande.

Georg Pagels. Träsnitt av Ida Falander.

Pagels blev 1878 underlöjtnant vid Södermanlands regemente och 1887 löjtnant i armén. Från 1883 till 1886 var han anställd i Kongostatens tjänst, där han anlade stationen Kwamotu och 1885 blev han chef för Ekvatorstationen. Efter ett besök i hemlandet återvände han 1890 som privatman till Kongo för att inleda handelsförbindelser för en svensk firma.

Pagels skildrade sina erfarenheter i Kongo i andra delen av Tre år i Kongo.[1] Under vistelsen i Kongo gjorde han betydande etnografiska samlingar.

Georg Pagels var även ombud för Nordiska Museet där han bland annat början av 1880-talet rest runt i Småland, Blekinge och Skåne för museets räkning och samlat in etnografiska föremål. [1] (Notis, kolumn sex i Malmö Nya Allehanda 12 februari 1881.)

KällorRedigera

  1. ^ Möller, Peter; Gleerup Edv., Pagels Georg (1887-1888). Tre år i Kongo: Skildringar. Stockholm: P. A. Norstedt & S:r. Libris 1627784