Sveriges geologiska undersökning

svensk statlig förvaltningsmyndighet
(Omdirigerad från Geological Survey of Sweden)

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är en svensk förvaltningsmyndighet som grundades av Axel Erdmann 1858 och har ansvar för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. Myndigheten förvaltar även tidigare beredskapsanläggningar för förvaring av drivmedel (före detta Statens oljelager) och ska tillhandahålla geovetenskaplig information och sprida kunskap om geologi, geofysik, hydrogeologi och maringeologi.

Sveriges geologiska undersökning
Entrén till SGU:s huvudkontor i Uppsala
DepartementKlimat- och näringslivsdepartementet
Ansvarigt statsrådEbba Busch
OrganisationstypStatlig myndighet
KommunUppsala
LänUppsala
Organisationsnr202100-2528
SyfteAtt tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.[1]
Inrättad1858
GeneraldirektörAnneli Wirtén
Ställföreträdande generaldirektörGöran Risberg
Budget239 665 kkr (2020)[2]
InstruktionFörordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning[3]
Webbplatswww.sgu.se
MinisterEbba Busch

Myndighetens generaldirektör sedan 1 mars 2020 är Anneli Wirtén[4] Huvudkontoret är förlagt till Uppsala, med lokalkontor i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Sedan 2009 ingår Bergsstaten som ett särskilt beslutsorgan inom SGU med uppgift att handlägga ärenden, som rör prospektering och utvinning av mineral. SGU var tidigare chefsmyndighet för den då självständiga myndigheten Bergsstaten.

SGU producerar tjänster och produkter där geologiska kartor i olika former är en del, till exempel berggrundskartor som speglar berggrunden i ett område, jordartskartor, vilka beskriver de olika jordarterna, hydrogeologiska kartor, geofysiska kartor och geokemiska kartor samt bevakar de samhällsfrågor vilka berörs och påverkas av geologin. SGU har också som uppdrag att kartlägga havsbotten längs Sveriges kuster. För detta ändamål används undersökningsfartyget S/V Ocean Surveyor och en mindre arbetsbåt (Ugglan) för grundare vatten. Verksamhetens generella inriktning styrs av en särskild förordning (2008: 1233) samt genom ett årligt regleringsbrev från Regeringen med krav på vad SGU ska genomföra under ett budgetår.

Fast anställda geologer och geofysiker vid SGU har tjänstetitlarna statsgeolog respektive statsgeofysiker. Tidigare fanns även 1:e statsgeolog.

Verkschefer

redigera
 
Karta över Sveriges bergarter baserad på data från Sveriges geologiska undersökning.

Se även

redigera

Referenser

redigera

Tryckta källor

redigera
  • Påsse Tore, Kim-Andersson Anna, red (2008). Sveriges geologiska undersökning: 150 år i samhällets tjänst : undersökningen, uppdragen, människorna. Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. Libris 11227160. ISBN 9789171588074 

Externa länkar

redigera