Generatorprincipen innebär att det induceras en elektromotorisk spänning i en elektrisk ledare som vrids runt i ett magnetfält. Om en yttre belastning ansluts kommer den inducerade spänningen att ge upphov till en ström i kretsen. För varje gång ledaren passerar mittlinjen mellan polerna ändrar spänningen polaritet och strömmen sin riktning.

En funktion för den genererade växelspänningen kan lösas ut. Det magnetiska flödet i ledaren

A är arean som ledaren täcker, B är flödestätheten. När det magnetiska flödet genom ledaren ändras induceras en spänning i den. När ledaren roterar förändras det magnetiska flödet genom ledarens area.

.

Där är maxarean, alltså när ledaren ligger platt mot magnetfältet och . Arean förändras enligt funktionen

där är vinkelhastigheten. Den inducerade spänningen är

.

Om vi sätter in funktionen för (Arean) i formeln för får vi

Vi kan teckna konstanten û och få en enklare funktion för den genererade växelspänningen

Se ävenRedigera