Generalstab är i många länder benämningen på den högsta militära operativa staben för landets krigsmakt.

I Sverige upphörde Generalstaben 1937, varvid uppgifterna övertogs av främst Försvarsstaben, Arméstaben och Generalstabskåren. I Finland var Generalstaben en militär operativ stab som inrättades 1918 och senare ingick i Huvudstaben fram till dess omorganisering 1993.[1]

Svenska generalstabscheferRedigera

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera