Öppna huvudmenyn
Generalstabskartan södra 1880 indelning.
Generalstabskartan södra 45 Linköping 1883 (högupplöst).
Ej att förväxla med Generalkarta.

Generalstabskartan är en karta skapad av Fältmätningskåren. De fick år 1805 i uppdrag att för militärt bruk kartera hela landet.[1] Gustaf af Tibell, som tidigare tjänstgjort under Napoleon I och lärt sig den franska tekniken för att framställa militära kartor, utsågs att leda arbetet.

HistorikRedigera

År 1810 påbörjades uppmätningarna. Georg Leonard Dreyer lyckades efter ett hårt arbete intressera myndigheterna för att låta trycka kartorna, 1833 inrättades Generalstabens litografiska anstalt och 1841 påbörjades tryckningen av de topografiska kartorna.[2]

Tidigare militära karteringar var inte fullständiga, hade endast skett punktvis och avsåg information om gränser och befästningar. Kartarbetet var komplicerat och tidsödande och först 1920 var hela kartserien klar. Generalstabskartan var hemligstämplad men blev 1859 tillgänglig för allmänheten. Själva organisationen för arbetet med kartan förblev dock militär. 1937 övergick den militära myndigheten till att bli civil under namnet Rikets allmänna kartverk.

Kartverket indelas i den södra och den norra verket. Då man påbörjade karteringen utarbetade Carl Gustaf Spens en projektion kallad Spens projektion,[3] vilken i sin tur bygger på Lamberts koniska konforma projektion med Jöns Svanbergs ellipsoid. Den valda projektionen ger relativ stora längdfel såväl i Skåne som i Norrland, och då speciellt norr om Haparanda. I samband med att topografisk kartläggning påbörjades i norra Norrland infördes en polykonisk (flerkonisk) projektion med Clarke's ellipsoid. Genom denna metod nedbringas projektionsfelen högst avsevärt och blir helt försumbara. Dock kan man nu inte foga flera blad till en större karta, utan att få glipor eller felpassning.

Kartserien färdigställdes på 1920-talet och utgavs sedan i reviderade utgåvor fram till 1979, då den ersattes av den nya topografiska kartan.[4]

ReferenserRedigera

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera