General Post Office är i flera engelskspråkiga länder den myndighet som ansvarar för postala tjänster och för telekommunikation. Begreppet har använts och används i vissa fall fortfarande av flera myndigheter världen över: