Gemensam vårdnad är en juridisk term som är skild från begreppet omvårdnad. När föräldrarna har gemensam vårdnad om sitt barn innebär det att de båda är vårdnadshavare. De skall tillsammans besluta om viktiga frågor som rör barnet.

Förälder eller annan som bortför barn eller hindrar barn att vara hos vårdnadshavaren kan dömas till böter eller fängelse för egenmäktighet med barn.