Gematri innebär att man tillskriver bokstäver siffervärden (I vissa skriftspråk har bokstäver även siffervärden, exempelvis grekiska alfabetet, hebreiska alfabetet och futharken), vilket i sin tur används för att uttolka andra saker ur texten med hjälp av talmystik. Man kan tolka till exempel namn som summan av de ingående bokstävernas siffervärden, ur vilket man i sin tur kan uttolka personens egenskaper. Exempel på detta är grekiska, hebreiska samt latin (romerska siffror).

Gematri är utbrett inom judisk och islamisk mystik och har tidvis tilldragit sig stort intresse även i vissa kretsar inom kristendomen. Mest känt av alla dessa sammanhang är antagligen ur Bibeln, Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 16-18:

"Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar,
att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan,

så att ingen får vare sig köpa eller sälja något,
utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.

Här gäller det att vara vis; den som har förstånd,
han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal.
Och dess tal är sexhundrasextiosex."