Gathus, även gatuhus, gatehus och gadehus, används i flera olika, delvis överlappande betydelser.

Äldre stadsbebyggelse redigera

 
Gatuhus i äldre stadsbebyggelse, centrala Lund

I äldre stadsbebyggelse är gathus benämning på en bostadslänga utmed eller intill en gata, vanligen i ett eller 1½ plan. Innanför gathuset finns vanligen en gård, gårdshus och tidigare ibland stall, fähus och kanske en kåltäppa eller köksträdgård. Sådana gathus kan, men behöver inte vara, sammanbyggda med grannhusen. Gården kan också vara avskild från gatan med plank.

Gatehus redigera

 
Gatehus i Stora Råby utanför Lund
Huvudartikel: Gatehus

Gatehus var i de tidigare danska landskapen Skåne, Halland och Blekinge ofta byggda utmed bygatan och närmast jämförbara med backstugor i resten av Sverige. Gatehusen beboddes av hantverkare som snickare, smeder, skräddare, med flera, samt de större godsens och gårdarnas daglönade lantarbetare. Till följd av enskiftet, i Skåne förordnat 1803, ökade tillgången på gatehus när bysprängningen och utflyttningen av gårdar frigjorde bytomter och ibland även hus.

Utomgränsbebyggelse skedde kring städer, köpingar och municipalsamhällen, särskilt i samband med den begynnande urbaniseringen. Gathus byggdes på samma sätt som i landsbygdens byar.

I den industrialiserade staden redigera

 
Gathus från den industrialiserade stadens expansion

I den industrialiserade staden används begreppet gathus i motsats till gårdshus och flygelhus. Dessa gathus byggdes i flera våningar, med en eller flera lägenheter per våning. I gathuset fanns fastighetens mest påkostade bostadslägenheter medan de inre husen lägenheter byggdes smärre och med lägre takhöjd. De inre husen kunde även byggas med lokaler för industri, hantverk och tillhörande lager.

I modernistisk arkitektur redigera

 
Gathus i funkis med stor gemensam innergård

I den modernistiska staden används begreppet gathus i motsats till uppbruten kvartersbebyggelse med flerbostadshus som lamellhus, punkthus, eller liknande. Dessa gathus byggdes ofta runt en öppen storgård. Postmodernism och nyurbanism kan utnyttja gathus som medel.

 
Tillbakablickande arkitektur, här från Jakriborg