Militärförsamling var i Sverige en församling som inte omfattade ett visst avgränsat landområde, utan vars medlemmar definierades på annat sätt än att de var boende i församlingen.

Militärförsamlingar utgjordes i allmänhet av ständigt tjänstgörande truppförband. Ett sådant truppförband omfattade i regel en församling, men kunde, om förbandet var förlagt på flera orter, vara uppdelat i flera församlingar. Det fanns även så kallade garnisonsförsamlingar. Svenska flottan hade i början av 1900-talet två församlingar, nämligen Skeppsholms församling i Stockholm och Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona.[1]

Den enda[källa behövs] i Sverige kvarvarande militärförsamlingen är Karlskrona Amiralitetsförsamling.

I Riksskatteverkets indelning är militärförsamlingarna en typ av specialförsamlingar.

Militärförsamlingar genom tiderna redigera

Källor redigera

  1. ^ Nordisk familjebok (1908) Församling, sid:477-478